Waarom hijgen honden?


Alle honden hijgen. Vaak betekent het gewoon dat ze het warm hebben.

Hondentrainer Ash Miner uit Californiƫ, een gecertificeerde trick dog instructeur (CTDI) die werkt aan een master in dierengedrag, zegt dat hijgen de beste methode is die honden hebben om warmte af te voeren, aangezien ze alleen echt kunnen zweten door klieren die zich in hun voetzolen bevinden.

Maar er zijn nog andere redenen waarom honden hijgen.

Waarom hijgen honden zo veel?

Honden hijgen als ze het warm hebben en moe zijn. Ze hijgen om de warmte af te voeren door de opgesloten hete lucht in hun lichaam te verdrijven en de koelere lucht om hen heen in te ademen.

Het is normaal voor honden om te hijgen. Ash zegt zelfs dat een hond die niet goed kan hijgen, problemen met de luchtwegen of longen kan hebben waar een dierenarts naar moet kijken.

Naast fysieke uitputting door activiteit en oefening, kan het hijgen ook het gevolg zijn van mentale uitputting – zoals stress. Het kan ook betekenen dat je hond opgewonden is.

Honden kunnen hijgen als ze diep in het spel zijn. Ash zegt dat, hoewel honden niet beginnen te hijgen bij het begin van het spel, ze kunnen hijgen na enige inspanning. Ze zegt dat ze soms zelfs bevriezen en hun bek sluiten om een spelletje “pounce” of “chicken” te beginnen. Maar na een tijdje beginnen ze te hijgen.

Er zijn ook medische redenen waarom honden hijgen. Honden die wagenziek worden kunnen gaan hijgen voordat ze gaan overgeven. Hijgen kan ook een signaal zijn dat een hond pijn heeft. Honden met artritis kunnen bijvoorbeeld hijgen omdat ze pijn in hun gewrichten voelen, aldus Ash. Andere aandoeningen zijn ademhalingsproblemen en hartfalen.

Zwaar hijgen bij honden kan ook wijzen op een ernstige en onmiddellijke aandoening zoals een hitteberoerte.

Normaal hijgen vs. zwaar hijgen

Hoewel hijgen bij honden in veel gevallen normaal en gezond is, is er ook abnormaal hijgen dat op een probleem kan wijzen.

Ash zegt dat normaal hijgen is:

  • Een consistente, gelijkmatige ademhalingssnelheid
  • De hond loenst met zijn ogen.
  • Het gezicht is ontspannen.
  • De lippen van de hond zijn naar achteren getrokken in een glimlach om de mond te verbreden voor maximale warmteafvoer.
  • De ribbenkast van de hond beweegt, wat zijn hele lichaam kan doen bewegen.

Naast normaal hijgen, kan zwaarder ademen betekenen dat er een probleem is dat aandacht nodig heeft.

Ash zegt dat tekenen van zwaar hijgen vaak te zien zijn aan de tong.

  • Als de tong in een vrij normale positie ligt, is dit licht hijgen.
  • Als de tong doelloos uit de bek van de hond beweegt, is er sprake van matig hijgen.
  • Als het puntje van de tong wijder wordt, is er sprake van zwaar hijgen.
  • Als het puntje van de tong weer op zichzelf krult, is dit een mogelijk teken van een hitteberoerte en moet de hond meteen koel (geen koud of warm) water te drinken krijgen en naar een koele plaats worden gebracht, bij voorkeur met airconditioning.

Wat moet ik doen als mijn hond hijgt?

Over het algemeen is hijgen bij honden een vrij normaal verschijnsel om ze te helpen afkoelen, maar er zijn momenten waarop het kan duiden op een dieper liggende kwestie zoals stress, pijn of een medische aandoening.

Als het gezicht van je hond ontspannen is, zijn ademhaling gelijkmatig is en zijn tong normaal in zijn bek is geplaatst, is dit allemaal typisch hijgen. Geef hem wat water en houd hem op een koele plaats uit de zon als je ziet dat zijn tong uit zijn bek floept, want dit is matig hijgen.

Als het puntje van de tong van je hond echter naar achteren krult terwijl hij in de zon aan het spelen is, kan hij een hitteberoerte hebben en moet hij meteen koel water drinken en eventueel naar de dierenarts worden gebracht.

Ook als u uw hond meer ziet hijgen dan gewoonlijk, kan dat een teken zijn van pijn of een medische aandoening waarvoor ook hulp van een dierenarts nodig kan zijn.

Plaats een reactie