Hoe weet een huisdierenverzekeraar of een aandoening al bestaat?

Het bezit van huisdieren is lonend, maar het komt ook met verantwoordelijkheden, waaronder de gezondheid en het welzijn van je harige vriend. Veterinaire zorg kan duur zijn, vooral in noodsituaties of voor chronische aandoeningen. Om deze kosten te beperken, wenden veel eigenaren van gezelschapsdieren zich tot een huisdierenverzekering. Net als bij een menselijke ziektekostenverzekering dekt een huisdierenverzekering echter vaak geen reeds bestaande aandoeningen. Maar hoe bepalen verzekeraars of een aandoening al bestaat? Laten we erin duiken.

Wat is een reeds bestaande aandoening?

Op het gebied van huisdierenverzekering verwijst een reeds bestaande aandoening naar elke ziekte, verwonding of medische aandoening die bestond vóór het begin van de verzekeringspolis van uw huisdier. Deze voorwaarden worden mogelijk niet gedekt door de verzekering, afhankelijk van de polis. De belangrijkste reden voor deze uitsluiting is om fraude te voorkomen (bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering wanneer een huisdier al ziek is) en om de premies redelijk te houden.

Methoden die huisdierenverzekering gebruikt om reeds bestaande aandoeningen te identificeren

 1. Veterinaire dossiers: Wanneer u een huisdierenverzekering aanvraagt, zal het bedrijf meestal veterinaire gegevens voor uw huisdier opvragen. Deze gegevens geven verzekeraars inzicht in eventuele eerdere ziekten, verwondingen of aandoeningen die uw huisdier heeft gehad. Alles wat in deze records wordt gemarkeerd, kan worden geclassificeerd als een reeds bestaande aandoening.
 2. Wachttijden: De meeste huisdierenverzekeringen hebben een wachttijd nadat je je hebt ingeschreven. Als er tijdens deze wachttijd een ziekte of aandoening ontstaat, kan deze als reeds bestaand worden beschouwd.
 3. Lichamelijk onderzoek: Sommige verzekeraars kunnen een recent lichamelijk onderzoek vereisen. Alle omstandigheden die tijdens dit examen zijn vastgesteld, kunnen als reeds bestaand worden beschouwd.
 4. Verklaringen van de eigenaar: Polishouders kunnen worden verplicht om alle bekende voorwaarden van hun huisdieren te melden bij het aanmelden voor een verzekering. Het niet bekendmaken van bekende voorwaarden kan als fraude worden beschouwd.
 5. Symptoomvrije periodes: Sommige verzekeraars bieden dekking voor aandoeningen als uw huisdier gedurende een bepaalde periode symptoomvrij is geweest. Als een huisdier bijvoorbeeld een ziekte heeft gehad, maar de afgelopen 12 maanden geen symptomen heeft vertoond of een behandeling ervoor nodig heeft, wordt het door sommige beleidsregels mogelijk niet als reeds bestaand beschouwd.

Soorten reeds bestaande voorwaarden

 1. Geneesbaar vs. Ongeneeslijk: Sommige verzekeraars maken onderscheid tussen geneesbare en ongeneeslijke aandoeningen. Een geneesbare aandoening, zoals een infectie die volledig kan worden behandeld met antibiotica, kan worden gedekt na een bepaalde symptoomvrije periode. Chronische of ongeneeslijke aandoeningen, zoals diabetes of bepaalde erfelijke aandoeningen, worden echter mogelijk nooit gedekt.
 2. Bilaterale voorwaarden: Dit zijn aandoeningen die beide zijden van het lichaam kunnen beïnvloeden. Als een huisdier bijvoorbeeld een eerder probleem met één knie had, kunnen sommige beleidsregels een toekomstige verwonding aan de andere knie als reeds bestaand beschouwen.

Aanverwant: Vind hier de beste huisdierenverzekering voor uw behoeften.

Tips voor eigenaren van gezelschapsdieren bij het kiezen van een huisdierenverzekering

 1. Begin vroeg: Het afsluiten van een verzekering wanneer uw huisdier jong en gezond is, zorgt voor minder reeds bestaande aandoeningen en vaak lagere premies.
 2. Lees de kleine lettertjes: Voordat u een polis koopt, moet u begrijpen wat wel en niet wordt gedekt. Het kennen van de bepalingen rond reeds bestaande voorwaarden is cruciaal.
 3. Open Communicatie: Zorg voor open communicatielijnen met uw verzekeraar. Als er enige twijfel is over een aandoening, is het beter om vooraf te informeren in plaats van later te worden geconfronteerd met claimontkenningen.
 4. Regelmatige dierenartsbezoeken: Het houden van regelmatige veterinaire controles zorgt ervoor dat de gezondheidsdossiers van uw huisdier up-to-date zijn en kan ook potentiële problemen vroegtijdig opsporen.

Veelgestelde vragen over reeds bestaande voorwaarden voor huisdierenverzekeringen

1. Wat is een reeds bestaande aandoening in de huisdierenverzekering?

Een reeds bestaande aandoening verwijst naar elke ziekte, verwonding of medische aandoening die uw huisdier had vóór het begin van de huisdierenverzekering. Dit omvat elke aandoening die symptomen vertoonde, werd gediagnosticeerd, behandeld of waarvoor advies werd gegeven voordat de dekking begon.

2. Dekt mijn huisdierenverzekering voorwaarden die aanwezig waren voordat ik de polis kreeg?

Meestal dekt een huisdierenverzekering geen reeds bestaande aandoeningen. Sommige polissen kunnen echter geneesbare aandoeningen dekken als het huisdier gedurende een bepaalde periode symptoomvrij is geweest, terwijl chronische of ongeneeslijke aandoeningen vaak onbedekt blijven.

3. Hoe bepalen verzekeringsmaatschappijen of een aandoening al bestaat?

Verzekeringsmaatschappijen beoordelen meestal de veterinaire gegevens van uw huisdier, vereisen een recente fysioal-onderzoek, of gebruik eigenaarsverklaringen om te bepalen of een aandoening al bestaat. Alles wat in deze records of onderzoeken wordt gemarkeerd of geïdentificeerd, kan worden geclassificeerd als een reeds bestaande aandoening.

4. Wat zijn geneesbare versus ongeneeslijke reeds bestaande aandoeningen?

Geneesbare aandoeningen zijn aandoeningen die volledig kunnen worden behandeld, zoals bepaalde infecties. Als het huisdier gedurende een periode symptoomvrij blijft, kunnen sommige verzekeraars dergelijke aandoeningen dekken. Ongeneeslijke aandoeningen, zoals chronische ziekten of aangeboren aandoeningen, zijn vaak permanent uitgesloten van dekking.

5. Zijn er huisdierenverzekeringen die reeds bestaande aandoeningen dekken?

De meeste huisdierenverzekeringen sluiten reeds bestaande aandoeningen uit, maar sommige kunnen geneesbare aandoeningen dekken na een symptoomvrije periode. Het is essentieel om individuele polisvoorwaarden te lezen om er een te vinden die beperkte dekking biedt voor specifieke reeds bestaande aandoeningen.

6. Wat is een bilaterale voorwaarde in de huisdierenverzekering?

Een bilaterale aandoening beïnvloedt beide zijden van het lichaam. Als een huisdier een probleem had met een deel van zijn lichaam, zoals een knie, kan sommige beleidsregels een toekomstig probleem met de andere knie (of het overeenkomstige deel) als een reeds bestaande aandoening beschouwen.

7. Kan mijn huisdierenverzekering een aandoening uitsluiten waarvoor mijn huisdier nooit symptomen vertoonde?

Ja. Als een aandoening wordt ontdekt tijdens een dierenartsbezoek of onderzoek, zelfs als uw huisdier geen symptomen heeft vertoond, kan het door de verzekeraar nog steeds als een reeds bestaande aandoening worden beschouwd.

8. Hoe kan ik het risico op afwijzing van claims als gevolg van reeds bestaande aandoeningen verminderen?

Het afsluiten van een verzekering wanneer uw huisdier jong en gezond is, kan de kans op reeds bestaande aandoeningen minimaliseren. Regelmatige dierenartscontroles, nauwkeurige registratie en inzicht in de kleine lettertjes van uw polis kunnen ook helpen om de risico’s op het weigeren van claims te verminderen.

9. Wat is een wachttijd en hoe verhoudt deze zich tot reeds bestaande aandoeningen?

Een wachttijd is de tijd direct na het afsluiten van een huisdierenverzekering waarbij bepaalde voorwaarden of gebeurtenissen niet gedekt zijn. Als een ziekte of aandoening zich tijdens deze periode manifesteert, kan deze worden beschouwd als een reeds bestaande aandoening, zelfs als het beleid net is gekocht.

10. Kan mijn huisdierenverzekeringsmaatschappij de voorwaarden van reeds bestaande voorwaarden wijzigen nadat ik me heb ingeschreven?

Hoewel uw verzekeringsmaatschappij de voorwaarden niet willekeurig moet wijzigen, is het essentieel om de verlengingsvoorwaarden jaarlijks te lezen. Sommige beleidsregels kunnen bepalingen of voorwaarden hebben die bij verlenging veranderen. Wees altijd op de hoogte en communiceer eventuele zorgen met uw verzekeraar.

Kortom, huisdierenverzekeringsmaatschappijen gebruiken verschillende methoden om te bepalen of een aandoening al bestaat, voornamelijk door een grondige beoordeling van veterinaire dossiers en observaties tijdens fysieke onderzoeken. Het is essentieel voor eigenaren van gezelschapsdieren om de ins en outs van hun beleid te begrijpen om onverwachte contante uitgaven te voorkomen en de beste zorg voor hun geliefde huisdieren te garanderen.