De ziekte van Addison bij honden: de aandoening begrijpen en beheren

De ziekte van Addison, ook bekend als hypoadrenocorticisme, is een ernstige maar beheersbare aandoening die honden treft. Deze endocriene aandoening ontstaat wanneer de bijnieren niet voldoende hoeveelheden essentiële hormonen produceren, met name cortisol en aldosteron. Deze hormonen zijn cruciaal voor het behoud van de metabolische functies en de elektrolytenbalans van een hond. Het herkennen van de symptomen, het snel diagnosticeren van de ziekte en het begrijpen van behandelingsopties kan hondenbezitters helpen deze aandoening effectief te beheersen, waardoor een goede kwaliteit van leven voor hun harige metgezellen wordt gegarandeerd.

De ziekte van Addison begrijpen

De ziekte van Addison treedt op wanneer de bijnieren, die zich in de buurt van de nieren bevinden, beschadigd of disfunctioneel zijn. De bijnieren zijn verantwoordelijk voor de productie van verschillende hormonen, waaronder cortisol, dat het lichaam helpt te reageren op stress, en aldosteron, dat het natrium- en kaliumgehalte in het bloed reguleert. Wanneer deze hormonen een tekort hebben, kan een hond een reeks symptomen ervaren, waarvan sommige levensbedreigend kunnen zijn als ze niet worden aangepakt.

Er zijn twee primaire vormen van de ziekte van Addison bij honden:

 1. Primaire ziekte van Addison: Dit is de meest voorkomende vorm en is meestal het gevolg van een auto-immuunreactie waarbij het immuunsysteem van het lichaam de bijnieren aanvalt en vernietigt.
 2. Secundaire ziekte van Addison: Deze minder vaak voorkomende vorm treedt op wanneer er een probleem is met de hypofyse, die de bijnieren geen signaal geeft om cortisol te produceren.

Zijn sommige rassen vatbaarder voor het ontwikkelen van de ziekte van Addison?

Hoewel deze aandoening elke hond kan treffen, wordt deze vaker gediagnosticeerd bij specifieke rassen. Deze aanleg is waarschijnlijk te wijten aan genetische factoren die deze rassen vatbaarder maken voor de auto-immuunrespons die doorgaans de ziekte van Addison veroorzaakt. De rassen die het meest in verband worden gebracht met een hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte van Addison zijn onder meer:

 1. Standaard Poedels: Dit ras is een van de meest gediagnosticeerde met de ziekte van Addison. De genetische aanleg bij standaardpoedels suggereert een sterke erfelijke component.
 2. Bebaarde Collies: Bearded Collies staan bekend om hun intelligentie en hoedervaardigheden en hebben ook een hogere incidentie van de ziekte van Addison.
 3. Portugese Waterhonden: Dit ras, dat bekend staat om zijn werkvermogen in het water, loopt ook een hoger risico.
 4. Witte Terriërs van de Westelijke Hooglanden: Deze kleine, energieke honden, gewoonlijk Westies genoemd, kunnen ook worden aangetast.
 5. Duitse Doggen: Ondanks hun grote omvang hebben Duitse Doggen een opmerkelijke aanleg voor de ziekte van Addison.
 6. Wheaten Terriërs met zachte vacht: Dit ras is ook een van de rassen die vaker met de aandoening worden gediagnosticeerd.
 7. Nova Scotia Duck Tolling Retrievers: Dit ras, bekend om zijn jachtvaardigheden, is een andere risicogroep.
 8. Labrador Retrievers: Hoewel minder vaak voorkomend dan sommige andere rassen, kunnen Labrador Retrievers ook de ziekte van Addison ontwikkelen.
 9. Leonbergers: Dit reuzenras is ook vatbaar voor de ziekte.

Geslachts- en leeftijdsfactoren

Naast rasaanleg wordt de ziekte van Addison vaker gediagnosticeerd bij vrouwelijke honden dan bij mannen. De aandoening wordt vaak gedetecteerd bij jonge tot middelbare leeftijd, meestal tussen de 4 en 7 jaar oud. Het kan echter voorkomen bij honden van elke leeftijd.

Belang van bewustzijn

Voor eigenaren van rassen die vatbaar zijn voor de ziekte van Addison, is bewustzijn van de aandoening cruciaal. Het kennen van de symptomen en waakzaam zijn over eventuele veranderingen in de gezondheid van hun hond kan leiden tot eerdere detectie en behandeling. Regelmatige veterinaire controles en discussies over rasspecifieke gezondheidsrisico’s kunnen ook helpen bij het effectief beheersen van de aandoening.

Hoewel genetische aanleg een belangrijke rol speelt, zullen niet alle honden binnen deze rassen de ziekte van Addison ontwikkelen. Inzicht in de risico’s kan hondenbezitters echter helpen proactieve maatregelen te nemen bij het bewaken en behouden van de gezondheid van hun huisdier.

Symptomen van de ziekte van Addison

De symptomen van de ziekte van Addison kunnen gevarieerd zijn en lijken vaak op die van andere medische aandoeningen, waardoor de diagnose een uitdaging is. Veel voorkomende symptomen zijn:

 • Lethargie en zwakte
 • Braken en diarree
 • Gewichtsverlies
 • Dehydratie
 • Verhoogde dorst en plassen
 • Lage hartslag
 • Buikpijn
 • Beven of spiertrillingen

In ernstige gevallen kan een hond een Addison-crisis ervaren, een medisch noodgeval dat wordt gekenmerkt door plotselinge ineenstorting, ernstig braken en diarree, en shock. Onmiddellijke veterinaire aandacht is in dergelijke gevallen cruciaal.

Diagnose van de ziekte van Addison

Het diagnosticeren van de ziekte van Addison omvat meestal een combinatie van klinische symptomen, geschiedenis en specifieke diagnostische tests. Dierenartsen voeren vaak het volgende uit:

 1. Bloedonderzoek: Basis bloedonderzoek kan onevenwichtigheden in de elektrolyten aan het licht brengen, zoals een hoog kalium- en laag natriumgehalte, die wijzen op de ziekte van Addison.
 2. ACTH-stimulatietest: Deze definitieve test meet het vermogen van de bijnieren om cortisol te produceren. Er worden bloedmonsters genomen voor en na een injectie met synthetisch ACTH (adrenocorticotroop hormoon) en de cortisolspiegels worden gemeten. Bij honden met de ziekte van Addison blijven de cortisolspiegels laag.
 3. Elektrocardiogram (ECG): Deze test kan worden gebruikt om veranderingen in het hartritme op te sporen die worden veroorzaakt door verstoring van de elektrolytenbalans.
 4. Beeldvorming: Echografie of röntgenfoto’s kunnen helpen bij het identificeren van bijnierafwijkingen of andere mogelijke oorzaken van de symptomen.

Behandeling en beheer

Eenmaal gediagnosticeerd, kan de ziekte van Addison effectief worden behandeld met een combinatie van medicijnen en aanpassingen van de levensstijl. De behandeling omvat over het algemeen hormoonvervangende therapie en regelmatige controle.

 1. Hormoon vervanging:
  • Corticosteroïden: Honden met de ziekte van Addison hebben vaak dagelijkse of periodieke toediening van corticosteroïden zoals prednison nodig om het tekort aan cortisol te vervangen.
  • Mineralocorticoïden: Medicijnen zoals fludrocortison of injecteerbaar desoxycorticosteronpivalaat (DOCP) worden gebruikt om de aldosteronspiegels onder controle te houden en een goede elektrolytenbalans te garanderen.
 2. Monitoring: Regelmatige veterinaire bezoeken zijn essentieel om de elektrolytenniveaus van de hond te controleren en de medicatiedoseringen indien nodig aan te passen. Bloedonderzoek wordt meestal om de paar maanden uitgevoerd.
 3. Dieet en hydratatie: Zorgen voor een uitgebalanceerd dieet en voldoende hydratatie is cruciaal. Sommige honden kunnen baat hebben bij een dieet dat is samengesteld voor het beheersen van endocriene aandoeningen.

Kan de ziekte van Addison worden voorkomen?

Momenteel is er geen bekende manier om de ziekte van Addison te voorkomen, vooral omdat de primaire vorm vaak te wijten is aan een auto-immuunreactie. Vroege opsporing en behandeling kunnen echter ernstige complicaties voorkomen. Hondenbezitters moeten waakzaam zijn bij het herkennen van symptomen en onmiddellijk veterinaire hulp inroepen als ze vermoeden dat hun hond onwel is.

Tips voor hondenouders

Het omgaan met een hond met de ziekte van Addison vereist toewijding en bewustzijn. Hier zijn enkele tips voor hondenbezitters:

 • Consistente medicatie: Dien medicijnen precies toe zoals voorgeschreven door de dierenarts. Ontbrekende doses kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
 • Regelmatige controles: Plan en houd alle veterinaire afspraken om de toestand van de hond te controleren en de behandelingen indien nodig aan te passen.
 • Voorbereiding op noodsituaties: Ken de tekenen van een Addison-crisis en zorg voor een noodplan. Houd contactgegevens van een dierenkliniek voor noodgevallen bij de hand.
 • Omgaan met stress: Minimaliseer stress in de omgeving van de hond, omdat stress de symptomen kan verergeren. Zorg voor een rustige en stabiele routine.
 • Onderwijs: Leer zoveel mogelijk over de ziekte van Addison om de aandoening beter te begrijpen en effectief te behandelen.

Hoewel de ziekte van Addison bij honden een ernstige aandoening is, is het beheersbaar met de juiste veterinaire zorg en ijverig beheer door de eigenaar. Het herkennen van de symptomen, het verkrijgen van een tijdige diagnose en het volgen van een behandelingsregime kan getroffen honden helpen een gelukkig en gezond leven te leiden. Met voortdurend onderzoek en vooruitgang in de diergeneeskunde, blijven de vooruitzichten voor honden met de ziekte van Addison verbeteren, wat hoop en geruststelling biedt aan hondenbezitters die voor deze uitdaging staan.