Signaalhond Nederland Stichting Signaalhond Nederland:  Wat is een signaalhond? Een signaalhond is een hulphond die getraind is om hun dove of slechthorende baas te wijzen op belangrijke geluiden zowel binnenshuis als buitenshuis. De hond signaleert geluiden thuis, maar kan ook met de baas mee naar het werk, de winkel, op reis, naar conferenties, films en het theater. Een aantal voorbeelden van geluiden die deze honden signaleren zijn: de deurbel, telefoon (incl. sms of whatsapp), geroepen worden door iemand, voorwerpen die de eigenaar ongemerkt laat vallen. Het bedrijfschap Horeca en Catering heeft in de nieuwe Hygiënecode voor de horeca de passage opgenomen dat blindengeleidenhonden en hulphonden worden toegelaten, net zoals in de CBL voor de supermarkten. De Voedsel en Waren Autoriteit (VQA) ziet toe op de juiste uitvoering van deze codes.  Ook in het openbaar vervoer en het algemene taxivervoer in het uitgangspunt dat honden in principe worden toegelaten, maar dat alleen in uitzonderlijke situaties een hond kan worden geweigerd. Genoemd worden bv. hinder of ongeneeslijke ziekte. Dit is vastgelegd in de vorm van Algemene Voorwaarden van deze vervoersbranches. Indien de reiziger een andere ervaring heeft, kan hij daarover bij de vervoerder een klacht indienen en eventueel bij de Landelijke Geschillencommissie voor Openbaar Vervoer dan wel Taxivervoer. De verwachting is dat begin 2014 een wetsvoorstel wordt ingediend die regelt dat mensen met hun hulp- of geleidehond in openbare gelegenheden moeten worden toegelaten. Omdat een geaccrediteerde signaalhond overal mee naar binnen mag, stellen we hoge eisen aan de opvoeding en socialisatie van de hond.   Het is niet voor elke slechthorende of dove wenselijk dat hun hond overal mee naar toe gaat. Deze groep heeft voldoende steun aan een hond die voornamelijk in de woonomgeving geluiden signaleert en verder als huishond gehouden wordt. Zo’n signaalhond noemen wij een ‘light hond’. Stichting Signaalhond Nederland helpt beide groepen helpen bij het opleiden van hun hond. Een geaccrediteerde signaalhond herken je aan een oranje vest met daarop een blauw logo van Stichting Signaalhond Nederland. Een blauw vest met een oranje logo wordt gedragen door signaalhonden die nog in opleiding zijn. De eigenaar kan zich legitimeren met een speciale ID-pas. Naast persoonlijke informatie, staat er een foto van de eigenaar met de hond op. CONTACT