Een signaalhond, iets voor mij?

Heeft u na het lezen van de informatie interesse in een signaalhond? Hieronder vindt u onze selectiecriteria:
 1. De geleider dient een auditieve beperking te hebben.
 2. De geleider dient meer baat dan last van een signaalhond te ondervinden.
 3. De geleider dient zowel geestelijk als lichamelijk in staat te zijn om de hond zelf te trainen, te onderhouden en te verzorgen.
 4. De geleider dient financieel in staat te zijn de hond op de juiste manier te onderhouden en te verzorgen.
 5. De geleider dient zich te willen en kunnen houden aan de voorwaarden en ethische richtlijnen van Stichting Signaalhond Nederland en de ADEu.
 6. Voor met de trainingen/zoeken naar een geschikte hond gestart kan worden dient geleider de financiën betreffende de trainingen rond te hebben (via ziektekostenverzekering, fondsen, sponsoren, eigen middelen of andere legale mogelijkheden).
U kunt contact met ons opnemen via e-mail. Beschrijf uw wensen en omstandigheden en geef aan of u reeds een hond heeft. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk om gaan met uw gegevens.
Wij beantwoorden uw mail en informeren u over de mogelijkheden, en financieringen. Tevens sturen wij u o.a. een aanmeldingsformulier en de voorwaarden toe.
Nadat wij uw ingevulde formulieren terug hebben ontvangen, wordt er door een van onze trainers een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek.
Voorwaarden waaraan Signaalhondgeleiders zich dienen te houden:
 1. Behandel de hond met waardering en respect;
 2. Oefen regelmatig gehoorzaamheid;
 3. Oefen regelmatig de specifieke taken van de hond (signaleren);
 4. Handhaaf correct gedrag van de hond zowel in het openbaar als thuis;
 5. Draag de juiste identificatie (ID pas en signaalhondvest) en wees bewust van alle geldende wetten die betrekking hebben op signaalhonden;
 6. Verzorg de hond goed; (Zie het gezondheids- en verzorgingsprotocol voor alle richtlijnen hieromtrent.)
 7. Houd je aan aanlijn geboden en licentierechten;
 8. Volg de eisen van Stichting Signaalhond voor wat betreft voortgangsverslagen en medische evaluaties;
 9. Zorg, indien mogelijk (rekening houdend met de beperking), zo snel mogelijk voor het opruimen van de ontlasting van de hond;
 10. Zorg ervoor dat mensen in je directe omgeving (familie, dierenarts etc) weten wat de richtlijnen van Stichting Signaalhond zijn