Opleiding en training

De baas wordt niet alleen geleerd om zijn hond op te voeden en te trainen, maar ook leert hij zijn hond te ‘lezen’. Het doel is een goed signalerende, sociale hond te bereiken, die zich netjes gedraagt in het bijzijn van mensen, kinderen en andere dieren.
Indien de eigenaar een erkende signaalhond nodig heeft, wordt gedurende het eerste jaar tweewekelijks met een trainer (aan huis) getraind. In de tussenliggende periode oefent de eigenaar elke dag zelf met de hond. Ook na het behalen van het examen is het belangrijk dat de baas met zijn hond blijft trainen.
Stichting Signaalhond stelt blijvend hoge eisen aan de hond en daarmee aan de baas (het team). Om geaccrediteerd te blijven, moet het team elk jaar opnieuw het examen behalen. Hierbij wordt getoetst in hoeverre de hond zich netjes gedraagt en zijn signaalwerkzaamheden goed uitoefent. Tenslotte letten wij op het welzijn van de hond: is hij gezond, heeft hij nog plezier in zijn werk?
Wanneer de dove of slechthorende eigenaar een hond wil, die alleen in de eigen omgeving hoeft te signaleren, volstaat een aantal trainingen aan huis. Natuurlijk zijn hierbij de wensen van de eigenaar, evenals het karakter van de hond van belang. Maar in elke situatie geldt: de baas zal regelmatig met zijn hond moeten blijven trainen.
 222