Steun ons

Financiële steun
Stichting Signaalhond Nederland is een stichting zonder winstoogmerk en heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Hierdoor weet u zeker dat uw donatie of sponsorbijdrage uitsluitend gebruikt zal worden voor onze doelstelling. Zie: ANBI
Onze werkwijze, waarbij wij de eigenaar ondersteunen in het zelf opleiden van zijn hond tot signaalhond, maakt dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Desondanks is de opleiding voor veel mensen niet betaalbaar en wordt voor hen de opleiding niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om een signaalhond ook voor deze groep doven en slechthorenden mogelijk te maken, is financiële steun meer dan welkom. Zo kunt u ons o.a. sponsoren, (lokale) inzamelingsacties organiseren, (eenmalige) giften overmaken.
Indien u wenst, zullen wij u als sponsor noemen op onze website.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een specifiek team financieel te steunen. Indien u dit wilt, geef dit dan aan bij uw donatie. Uw bijdrage wordt dan uitsluitend gebruikt voor het door u gekozen team.
Wilt u doneren of nader contact hierover, stuur ons dan een e-mail
Ons rekeningnummer is: 11.39.79.142 (IBAN: NL37 RABO 0113 9791 42) t.n.v. Stichting Signaalhond te Numansdorp
doneren
Door op de button DONEREN te klikken opent een PDF-invulformulier welke u kunt afdrukken, invullen en opsturen.
223