Vacatures

Stichting Signaalhond Nederland (SSN), geaccrediteerd door Assistance Dogs Europe (ADEu), heeft ten doel heeft mensen met een auditieve beperking te helpen bij het zelf opleiden van hun hond tot signaalhond. Door te waarschuwen voor allerlei geluiden, bieden deze honden hun eigenaar onafhankelijkheid en mobiliteit.

Omdat de stichting een landelijke dekking wil waarborgen, wordt gezocht naar meer trainers.

Trainer Signaalhonden (m/v)

Het profiel

Elke trainer is verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een auditieve beperking in het het opleiden van hun hond tot signaalhond (zgn. koppel).

Naast de aantoonbare affiniteit met honden heeft de trainer ook veel gevoel en begrip voor de mens achter de hondeneigenaar. Elke trainer beschikt over een goed analytisch vermogen, kennis van hondengedrag en ervaring in het trainen van meerdere typen honden. Ervaring in het lesgeven aan hondeneigenaren en sociaal invoelingsvermogen t.a.v. de cliënten is daarbij eveneens onontbeerlijk.

Interne opleiding

De stichting biedt kandidaat trainers een interne opleiding aan. Omdat deze opleiding vanaf de start wordt toegespitst op het aanleren van de diverse signaleringen, zijn de bovenvermelde profielvereisten van groot belang.

Na de interne opleiding doet de trainer-in-opleiding praktijkervaring op onder begeleiding van een ervaren trainer. Bij gebleken geschiktheid is de nieuwe trainer daarna zelfstandig in staat auditief beperkten en hun honden (koppels) zodanig te coachen en begeleiden dat zij met een gerede kans op succes deel kunnen nemen aan het examen.

SSN biedt

Een unieke functie in een organisatie met zeer betrokken mensen, die staan voor hun taak.

De stichting is een volledige vrijwilligersorganisatie zonder eigen reguliere inkomsten en afhankelijk van donaties, giften e.d. De trainers ontvangen een vergoeding voor trainingstijd en reizen. Hoeveel koppels de trainer kan begeleiden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijd die hij/zij voor SSN beschikbaar kan stellen.

Vindt u de functie een leuke uitdaging, dan nodigt SSN u graag uit om uw sollicitatiebrief met CV te sturen naar info@stichtingsignaalhond.nl, onder vermelding van “Sollicitatie trainer”.

 

 

 

 

————————————